Traditional shipping: consultancy & support

Username
 
Password
 
   

Support-abonnement

Terug  

Voor een vaste jaarlijkse bijdrage kunt u profiteren van de deskundigheid van Quality Sailing op het gebied van nationale en internationale regelgeving voor de zeezeilvaart.

De regels voor de internationale zeezeilvaart zijn inmiddels zó ingewikkeld geworden, dat zelfs de Nederlandse overheid, het klassebureau en de belangenvereniging soms de weg kwijt raken in het doolhof aan voorschriften, met als gevolg dat u geen of onbevredigende antwoorden op uw vragen krijgt.
Aan de andere kant wordt wel van u verwacht, dat u zich aan al die regels houdt. Controles worden steeds frequenter en de boetes voor vermeende overtredingen steeds hoger.

Of het nu gaat om discussies over de uitleg van technische regels met klassebureau en overheid, om het indienen van bezwaar tegen een opgelegde boete of om het inschatten van de kansen bij het voeren van een juridische procedure: u kunt te allen tijde een beroep doen op de kennis en ervaring van Quality Sailing. Adviezen van Quality Sailing hebben in het verleden al diverse malen geleid tot besparingen van honderden en in een enkel geval zelfs vele duizenden euro's.

Met dit "support-abonnement" kunt u ongelimiteerd profiteren van de volgende diensten:

1. Vraagbaak op het gebied van technische en operationele regelgeving
Quality Sailing heeft de afgelopen jaren een enorme kennis vergaard over technische voorschriften, internationale verdragen, buitenlandse wetgeving en alle andere soorten regels en voorschriften waar u bij de exploitatie van uw schip mee te maken heeft.
Of het nu gaat om onduidelijkheid over de toepassing van technische voorschriften door klassebureau en Nederlandse overheid of om welke voorschriften van welke verdragen op uw schip van toepassing zijn en hoe u daar in de praktijk mee om moet gaan: Quality Sailing weet het antwoord op uw vragen, of zoekt het voor u uit.

2. Jaarlijkse uitgave "Praktijkhandboek Regelgeving Zeezeilvaart"
Dit handboek bevat een beknopt overzicht van de actuele regelgeving voor de zeezeilvaart waar u in de dagelijkse praktijk aan boord mee te maken heeft. Per onderwerp wordt een korte opsomming gegeven van de relevante wettelijke verplichtingen waar u aan dient te voldoen om problemen bij controles te voorkomen.
Daarnaast bevat het handboek alle formulieren die u aan boord nodig kunt hebben en een handige trefwoordenlijst waarin per onderwerp in het kort een paar aandachtspunten vermeld staan.
Ieder jaar wordt een nieuw handboek uitgegeven en wanneer er in de loop van het jaar ingrijpende wijzigingen in de regelgeving zijn wordt een aanvulling uitgegeven.

3. Jaarlijkse "certificaten-check"
Veel discussies en problemen bij Port State Control worden veroorzaakt door onjuiste of onvolledige certificaten. Door de hoeveelheid certificaten is het beslist niet makkelijk om te controleren of alles compleet en juist is. Het support-abonnement geeft u recht op een jaarlijkse controle van uw certificaten, vóór het begin van het vaarseizoen. U stuurt uw ingescande certificaten aan Quality Sailing waarna deze door ons zorgvuldig op juistheid gecontroleerd worden.

4. Korting op cursussen en workshops
U ontvangt een korting van 25% op cursussen en workshops die door Quality Sailing georganiseerd worden. Deze cursussen en workshops zijn gericht op de omgang met de regelgeving in de dagelijkse praktijk.

5. Nieuwsbrief
De periodieke nieuwsbrief bevat actuele informatie over (wijzigingen in) nationale en internationale regelgeving, nieuws over, en analyses van, praktijkvoorvallen (PSC-inspecties, politiecontroles, boetes en rechtszaken).

6. Ondersteuning bij problemen met Port State Control of bij controles door andere autoriteiten (b.v. politie)
Als u tegen problemen aanloopt bij Port State Control of bij controles door andere autoriteiten kunt u Quality Sailing om advies vragen. Vooral wanneer boetes uitgedeeld waarvan u zich afvraagt of die terecht zijn kan Quality Sailing snel uitsluitsel geven over de vraag of de boete wellicht onrechtmatig opgelegd is en u zo nodig ondersteunen bij het van tafel krijgen van dergelijke boetes.

7. Ondersteuning bij juridische procedures
Soms raken ook ervaren juristen de weg kwijt in het oerwoud aan regelgeving in de zee(zeil)vaart. Hoewel de kosten van juridische procedures (advocaat, rechtbank e.d.) niet bij het support-abonnement inbegrepen zijn, kan Quality Sailing u, en eventueel uw advocaat, bij dergelijke procedures met raad en daad terzijde staan.

De kosten voor dit abonnement bedragen:
- Voor rederijen met 1 schip € 360,-
- Voor rederijen met 2 schepen € 540,-
- Voor rederijen met 3 of meer schepen € 720,-
per jaar.

De vermelde prijzen zijn
- per kalenderjaar of gedeelte daarvan
- exclusief eventuele reis- en verblijfkosten
- exclusief BTW

De volledige beschrijving van dit abonnement en een aanmeldingsformulier kunt u via deze link downloaden.

Let op:
Quality Sailing behoudt zich het recht voor om deze dienstverlening niet aan te vangen c.q. voort te zetten wanneer zich minder dan 20 schepen voor dit abonnement aanmelden. Uiteraard zijn er dan ook geen kosten verschuldigd.

 

 
Het support-abonnement omvat:
  • Vraagbaak
  • Praktijkhandboek Regelgeving Zeezeilvaart
  • Jaarlijkse "Certificaten check"
  • Korting op cursussen en workshops
  • Nieuwsbrief
  • Ondersteuning bij Port State Control
  • Ondersteuning bij juridische procedures

Download aanmeldingsformulier

Praktijkhandboek Regelgeving Zeezeilvaart

© 2012 quality sailing
postbus 84 - nl-1600 ab enkhuizen
tel: +31 (0)228-325150
email: info @ qualitysailing.nl