Traditional shipping: consultancy & support

Username
 
Password
 
   

Europese Commissie: klacht tegen Denemarken gegrond

Home

EC: Denemarken handelt in strijd met het Europese recht
De Europese Commissie heeft op 27 februari 2012 een formeel verzoek ("Reasoned Opinion") aan Denemarken gezonden. Hierin wordt geconstateerd dat de SOLAS-eis van Denemarken voor Nederlandse zeilschepen die meer dan 12 passagiers vervoeren
in strijd is met het Europese recht.
Met dit formele verzoek sommeert de Commissie Denemarken om binnen twee maanden duidelijk te maken op welke wijze het zich in de toekomst aan het Europese recht zal houden.
Doet Denemarken dit niet, dan kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Europese Hof van justitie.

Dit formele verzoek van de Commissie aan Denemarken is het eerste tastbare resultaat van de klacht die de branche in april 2009 tegen Denemarken ingediend heeft, nadat daar enkele Nederlandse zeilschepen aan de ketting gelegd waren.

Uit het persbericht van de Commissie:

The Danish authorities have failed to demonstrate why the Dutch safety rules should systematically be deemed insufficient on the basis of the characteristics of the ships involved and why the SOLAS rules should always be considered appropriate.

In actual fact, the Danish authorities should examine the ships involved on a case-by-case basis to determine whether to apply different standards from those they are already subject to in the Netherlands, be they SOLAS standards or other requirements, particularly relating to the conduct of their operations.

(De Deense autoriteiten zijn niet in staat gebleken te onderbouwen waarom de Nederlandse veiligheidsvoorschriften systematisch als onvoldoende beschouwd moeten worden voor schepen met dergelijke eigenschappen en waarom de SOLAS-voorschriften per definitie van toepassing zouden moeten zijn.

In feite zouden de Deense autoriteiten de betreffende schepen individueel moeten onderzoeken om te bepalen of voorschriften toegepast moeten worden die afwijken van de Nederlandse voorschriften, zij het SOLAS of andere voorschriften, in het bijzonder in relatie tot de wijze van exploitatie.)

Deze 'Reasoned Opinion" is een belangrijke positieve ontwikkeling voor de Nederlandse zeezeilvloot.
De Commissie heeft nu immers vastgesteld, dat Europese landen niet "zomaar" kunnen eisen dat zeilschepen die meer dan 12 passagiers vervoeren SOLAS-gecertificeerd moeten zijn. Dan moet eerst aangetoond worden, dat de Nederlandse veiligheidsvoorschriften onvoldoende zijn en zelfs dán is het nog de vraag of het eisen van SOLAS-certificering "proportioneel" zou zijn.

Gelijk hebben en gelijk krijgen.
De branche mag heel blij zijn met deze "uitspraak". Het toont aan dat ze gelijk had toen zij, indertijd, stelde dat de "SOLAS-eis" van Denemarken en Duitsland in strijd was met het Europese recht, hoewel het ministerie lang volgehouden heeft dat deze landen in hun recht stonden. Het geeft de branche, maar ook de Nederlandse overheid, een belangrijk wapen in de strijd om de vaart in de Oostzee weer te "normaliseren".
Grote vraag is nu, hoe Denemarken zal reageren. Legt het zich bij deze uitspraak neer en accepteert het voortaan de Nederlandse certificaten, of zet Denemarken de zaak door tot aan het Europese Hof?

Het klinkt misschien vreemd, maar het zou niet verkeerd zijn als Denemarken koppig volhoudt en doorgaat tot aan het Europese Hof. Dan komt er immers een uitspraak die ook meteen rechtskracht heeft in alle andere Europese landen en waar dus ook, bijvoorbeeld, Duitsland niet omheen kan.
Verwacht mag worden dat Denemarken in de tussentijd erg terughoudend zal zijn bij het aan de ketting leggen van Nederlandse zeilschepen wegens het niet hebben van SOLAS-certificaten, omdat het anders het risico van schade-claims loopt.

Er mist iets...
In het persbericht van de Europese Commissie wordt geen melding gemaakt van het begrip "not propelled by mechanical means" (niet mechanisch voortbewogen). In plaats daarvan wordt de uitdrukking "the characteristics of the ships involved" (het karakter van de betrokken schepen) gebruikt. Aangenomen mag worden, dat dit in het formele verzoek aan Denemarken ook het geval is.

Dat is jammer: het zou mooier geweest zijn als de Commissie geconstateerd had dat SOLAS niet van toepassing is op zeilschepen omdat zij als "ships not propelled by mechanical means" beschouwd kunnen worden. Dan zou meteen duidelijk geworden zijn, dat ook andere verdragen en richtlijnen waarin deze categorie schepen uitgezonderd wordt, niet van toepassing zijn op zeilschepen. Maar ja: een gegeven paard...

Hoe nu verder?
Met deze uitspraak in de hand moeten het ministerie en de BBZ in staat zijn om ook de Duitse autoriteiten, in het bijzonder BSH, tot de orde te roepen -desnoods door te dreigen met het indienen van eenzelfde klacht tegen Duitsland. Om het hen makkelijk te maken heeft de Europese Commissie ook een Duitse versie van haar persbericht gepubliceerd.
Mochten het ministerie en/of de BBZ dit nalaten of niet voor elkaar krijgen, dan zal Quality Sailing stappen in die richting ondernemen om te bereiken dat de Nederlandse zeezeilschepen het komende seizoen met rust gelaten worden.

Maar eerst...
...een stevige borrel op deze "overwinning". Proost!

 

 
Links naar persberichten:
 
© 2012 quality sailing
postbus 84 - nl-1600 ab enkhuizen
tel: +31 (0)228-325150
email: info @ qualitysailing.nl