Traditional shipping: consultancy & support

Username
 
Password
 
   

Wet- en regelgeving

  De traditionele scheepvaart wordt geconfronteerd met regels die steeds ingewikkelder worden. Vaak wordt bij het opstellen van voorschriften geen rekening gehouden met het specifieke technische en operationele karakter van traditionele schepen.
Dat kan leiden tot grote problemen bij de bouw, keuring en exploitatie. Zelfs overheden en keuringsinstanties zien soms door de bomen het bos niet meer. QS beschikt over diepgaande kennis van nationale en internationale voorschriften en kan u helpen om deze in uw situatie op de juiste manier toe te passen.
activiteiten: begeleiding van bouw en inspecties - juridische ondersteuning - operationele ondersteuning - praktijkhandboek
 

Safety management

  Met een gestructureerd veiligheidsmanagementsysteem bewaakt u niet alleen de veiligheid van schip en opvarenden, maar voorkomt u ook onprettige (financiële) verrassingen als gevolg van achterstallig onderhoud of verlopen certificaten.
QS heeft een Safety Management Systeem ontwikkeld dat geschikt is voor zowel de zee- als de binnenvaart. Door een pragmatische aanpak, volledig afgestemd op de specifieke omstandigheden in de traditionele scheepvaart, en door gebruik te maken van on-line programma's voor de bewaking van het onderhoud en certificaten wordt de administratieve rompslomp tot een minimum beperkt. Zo heeft u wel de lusten maar niet de administratieve lasten van effectief veiligheidsmanagement.
activiteiten: planning en invoering - handboeken - begeleiding - advies - on-line toepassingen
 

Quality management

  Met het kwaliteitsmanagementsysteem van QS heeft u het juiste gereedschap om de kwaliteit van uw diensten en producten doorlopend te bewaken. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het continue on-line klanttevredenheids onderzoek. Daarbij hebben uw klanten de gelegenheid een oordeel te geven over uw product. Kritiek en klachten worden beschouwd als positieve hulpmiddelen om kwaliteit te analyseren en waar nodig te verbeteren: een duidelijk signaal naar uw klanten dat u hen serieus neemt.
activiteiten: planning en invoering - handboeken - begeleiding - advies - on-line toepassingen
 

Consultancy

  Diepgaande kennis van wet- en regelgeving en van de technische, operationele en economische aspecten van de traditionele scheepvaart worden toegepast in gedegen adviezen en ondersteuning aan ondernemingen, organisaties en overheden.
juridisch - fiscaal - financiëel - technisch - regelgeving - strategisch - analyses - RI & E
 

ICT

  QS ontwikkelt slimme en gebruikersvriendelijke on-line toepassingen voor de traditionele scheepvaart en koopvaardij. Meer dan 20 jaar ICT-ervaring en diepgaande kennis van de bedrijfstak resulteren in effectieve hulpmiddelen voor het beheren en verwerken van informatie en transacties.
on-line toepassingen: safety management - quality management - boekingssystemen - agendering
Port State Inspection Performance Program (PSIPP)
   

 
Port State Inspection Performance Program
Laatste nieuwsbrief
 
ISM-Lite: on-line safety management

Quality Sailing is begonnen met de ontwikkeling van ISM-Lite, een on-line safety management system (SMS) dat volledig afgestemd is op de specifieke behoefte van zeilschepen.
Door gebruik te maken van de mogelijkheden die het internet biedt, kan een optimaal systeem ontwikkeld worden, waarbij de administratieve rompslomp tot een minimum wordt beperkt.
Bezoek de ISM-Lite internetsite voor meer informatie.

 
Praktijkhandboek Regelgeving Zeezeilvaart (2014)

De nieuwe editie van het Praktijkhandboek Regelgeving Zeezeilvaart is beschikbaar!
Het handboek bevat een schat aan informatie over wet- en regelgeving waar u in de dagelijkse praktijk aan boord mee te maken heeft en mag daarom op geen enkel zeegaand zeilschip ontbreken.
Lees meer

Q-Pax: Online check-in voor passagiers

De verplichte registratie van passagiers bij inscheping aan boord levert vaak een flinke administratieve rompslomp op.
Q-Pax biedt passagiers en charteraars de mogelijkheid om al ruim voor het begin van de reis digitaal in te checken.
Omdat deze informatie digitaal naar het schip verzonden wordt en dus aan boord beschikbaar is, kunnen de administratieve procedures bij inscheping en reisvoorbereiding sterk vereenvoudigd en bekort worden.
Lees meer

 
Port State Control:
Italië nieuwe kampioen aanhoudingen

Italïe was in 2012 de Paris MoU Port State met het hoogste percentage aanhoudingen: 7.6% van alle inspecties resulteerde in een detention. Dit is meer dan het dubbele van het gemiddelde percentage aanhoudingen in de hele Paris MoU regio (3,7%). Ierland was met 7,4% een goede tweede, op de voet gevolgd door Malta met 7,3%.
Quality Sailing volgt sinds enkele jaren de "Port State Performance" op de voet, met soms opvallende resultaten.
Zo is bijvoorbeeld het percentage aanhoudingen in Ierland in 3 jaar gestegen van 1,4% naar 7,4% zonder dat daar een logische verklaring voor te vinden is.
Op basis van de Port State Performance heeft QS een Port State Risk Profile opgesteld, waarin voor iedere havenstaat het "detention risk" opgenomen is. U kunt dit overzicht hier downloaden.
Voor nog veel meer inspectie statistieken kunt u terecht op onze PSIPP-site.

 
Consultatieronde Europese voorschriften

Op dit moment is er in Europa een discussie gaande over de herziening van veiligheidsvoorschriften voor passagiersschepen. Onderdeel hiervan is de vraag, of zeilschepen ondergebracht moeten worden in richtlijn 2009/45/EC.
Een consultatieronde moet de Europese Commissie inzicht verschaffen over de standpunten van belanghebbenden.
QS is fervent tegenstander van het opnemen van zeilschepen in deze richtlijn, omdat deze schepen daarmee voor altijd op één hoop gegooid worden met reguliere (koopvaardij) passagiersschepen, zoals veerboten en cruiseschepen.
Daarom heeft QS meegedaan aan de consultatieronde, die bestaat uit een on-line enquete. De door QS gegeven antwoorden en suggesties vindt u hier.
Overigens kan iedere belanghebbende deze enquete invullen. Gebruik daarvoor deze link.

 
Politiecontroles in Kiel
In Kiel hebben inmiddels de eerst politiecontroles plaatsgevonden. Alle Nederlandse zeilschepen die regelmatig uit Kiel vertrekken krijgen bezoek van de Wasserschutzpolizei.
Dit jaar zijn de controles wat uitgebreider: naast alle scheepscertificaten (inclusief IOPP en ISPPC) worden o.a. ook het afvaljournaal (Garbage Record Book), de papieren van de bemanning en de zeekaarten (actueel?) gecontroleerd.
QS heeft de politie-ambtenaren er op gewezen dat volgens Europese wetgeving dergelijke controles uitsluitend door inspecteurs van Port State Control (BG-Verkehr) uitgevoerd mogen worden, maar daar lijken ze zich weinig van aan te trekken.
Het is aan te bevelen, om van iedere politie-controle een verslag te maken. Niet alleen houdt dit de politie-ambtenaren scherp, maar het maakt het ook mogelijk om een inventarisatie van alle controles te maken.
Ook de BBZ heeft gevraagd om op de hoogte gehouden te worden van aan boord uitgevoerde controles.
 
EC: klacht tegen Denemarken gegrond

De Europese Commissie heeft Denemarken formeel verzocht om zich, waar het de Nederlandse zeezeilschepen betreft, aan de Europese verdragen te houden. Denemarken heeft nu twee maanden de tijd om de Commissie te informeren of (en hoe) het aan deze sommatie zal voldoen.
Lees meer

 
Support-abonnement Zeezeilvaart
Quality Sailing introduceert een unieke dienstverlening aan de zeezeilvaart: een support-abonnement waarmee u dag in dag uit hulp kunt inroepen bij problemen met wet- en regelgeving. Discussies met klassebureau of overheid, boetes, aanhoudingen, bemanningszaken: u kunt voor al deze en nog veel meer zaken een beroep doen op de kennis en ervaring van Quality Sailing.
Lees meer over het support-abonnement
 
Praktijkhandboek Regelgeving Zeezeilvaart
De eerste editie van het Praktijkhandboek Regelgeving Zeezeilvaart is uit!
Het handboek bevat een schat aan informatie over wet- en regelgeving waar u in de dagelijkse praktijk aan boord mee te maken heeft en mag daarom op geen enkel zeegaand zeilschip ontbreken.
Lees meer over het Praktijkhandboek
 
PSIPP on-line

Het Port State Inspection Performance Program (PSIPP) van Quality Sailing verschaft rederijen en scheepvaartinspecties gedetailleerde, up-to-date analyses van Port State inspecties in de Paris MOU regio.
Een publiek toegankelijke versie van deze applicatie is nu on-line.

 
© 2012 quality sailing
postbus 84 - nl-1600 ab enkhuizen
tel: +31 (0)228-325150
email: info @ qualitysailing.nl